No talks to sell Diamond Ridge property, town says | News