Esports gaming entrepreneurs go on $143 million property spree